PostHeaderIcon Реддаймънд

reddaimand Дървото е умерено-до силнорастящо, със сравнително голяма и добре обраснала кълбовидна корона. Плодните пъпки по семените клонки са разположени гъсто. Листните жлизи са бебрековидни, а цветовете розовидни. Сравнително устойчив на ниски зимни температури. Плодовете узряват през първото десетдневие на август Те са средно едри до много едри ( 74 х 72 х 69 mm ), със средно тегло 160 g, елепсовидни, почти симетрични. Кожицата е гола, кърваво червена, изцяло червена. Месото е жълто, зачервено около костилката, с червени жилки, сочно, сладко, леко възкисело, с много добри качества. Костилката е едра ( 41 х 18 х 27 mm ), със средно тегло 7,5 g, съставляващо 4% от теглото на плода, отделя се от месото.
 Плодовете са подходящи за консумация в свежо състояние. Пригодни са и за преработка в сокове. Сравнително добре понасят маниполация и транспорт.