PostHeaderIcon Президент

Време на цъфтеж: Средно ранен.
Срок на зреене: 5-10 август.
Плодове: Много едри, пресечено крушовидни с равна повърхност, жълти с размити червено-кафяви петна от огряваната страна, с многобройни кафяви точки, зеленикав ореол и ръждавини около дръжката, сладки, много сочни, без каменисти клетки много сочни.
При обикновени условия могат да се съхраняват 4-5 дни, а в хладилници до 2 месеца.