PostHeaderIcon Португалска

portugalska Португалска е стар популярен сорт, който зрее със сорт Асеница. Има едри до много едри притъпенокрушовидни плодове, които често страдат от горчиви подкожни ядки. Подходящ е за различна преработка.