PostHeaderIcon Бинг

bing Произход и разпространение. Получен е от семеначе от свободно опрашване на сорта Republikan в щата Орегон, САЩ, намерено от Seth Leweiling в Millwakee през 1875г. Разпространен е много в Калифорния, Вашингтон и Орегон, слабо в други райони на САЩ, Канада и в някои европейски страни. У нас е внесен през 1958г. Основен стандартен сорт със значително разпространение.
 Агробиологична и екологична характеристика. Дървото е умернорастящо, с широкопирамидална ажурна корона. Клоните са гарнирани добре с майски букетчета. Цъфтежът е ран. Опрашват се взаимно с Ван. Интерстерилен е с Ламберт, Ламберт компакт, Наполеон и Император Францис. Встъпва средно рано в плододаване и има умерена до добра родовитост. Много силно чувствителен е на цилиндроспориоза. Чувствителен е на зимни и повратни студове и на късни пролетни мразове. При продължителни валежи по време на зреенето плодовете се напукват. Изисква средно дълбоки плодородни почви и месторастения с добър въздушен дренаж. Плодовете узряват през второто-третото десетдневие на юни. Те са едри ( 23 x 23 x 19mm), със средно тегло 7,1g, широкосърцевидни, със заоблен връх. Дръжчената ямичка е дълбока, широка. Коремната страна е почти плоска, а коремният шев е слобо забележима черна линия. Гръбната страна е с плитка широка бразда. Кожицата е дебела, гланцова, тъмночервена, красива, с многобройни надлъжни подкожни точици. Месото е червено, плътно, сочно, сладко-кисело, с тъмночервен сок и много добро до отлично качество. Костилката е почти едра (11 x 9 x 7 mm), със средно тегло 0,3g, съставляващо 4,2% от теглото на плода, удължено-яйцевидна, гладка, отделяща се от месото.
 Технологична характеристика. Плодовете са подходящи за механизирана беритба, имат дабра издръжливост на манипулация и транспорт и са много добра търговска стока. Пригодни са за преработка в компоти.